Photo Rating Website
Index obsada film RPA ENG com RPA Verlag 144646 pwr
obraz w soczewce rozpraszającej

aaaaSTUDIO-PRZEM Logo & Design portalaaaa

Temat: Kolokwia pisemne

O2-O3 wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie wad soczewek

1) co to jest soczewka. jakie sa rodzaje soczewek.
2) napisz rownanie soczewki
3) opisze metode Bessela
4) wymien rodzaje aberracji - co je powoduje i jak sie przejawiają


5) Narysuj konstrukcje obrazu w soczewce skupiającej i rozpraszającej.
6) -> ja jeszcze miałam o astygmatyźmie

1) -> u mnie we wtorkowej grupie było: Narysuj schemat załamania i odbicia światła oraz napisz zależnośc, która opisuje załamanie. Co to jest współczynnik załamania i od czego zależy?
Źródło: forum.fizyka.bdl.pl/viewtopic.php?t=144Temat: Optyka - doświadczenie - soczewki
Mam problem z interpretacja wyników doświadczenia fizycznego:
Badałem ogniskową układu soczewek (rozpraszającej i skupiającej) metodą standardową.
Dokonywałem pomiarów odległości środka geometrycznego okładu soczewek od przedmiotu
i od obrazu. Wykonałem 5 pomiarów uzyskując obraz powiększony o i 5 pomniejszony.
Obliczyłem z równania soczewki ogniskową układu, jednak uzyskuję dość rozbieżne wyniki
dla przypadku otrzymania obrazu pomniejszonego i powiększonego - rzędu 0,05 m.
Odległość jest porównywalna do odległością miedzy soczewkami (0,06 m), jednak nie widzę związku miedzy tymi wielkościami. Jedynym wyjaśnieniem jakie mi się nasuwa, jest nie pokrywanie się środka optycznego i geometrycznego okładu soczewek (dlatego lepsza jest w tym wypadku metoda Bessela), Jedna wydaje mi się, że nie to jest przyczyną tak dużej rozbieżności wyników. Jak można wytłumaczyć taką różnicę wyników??

Z góry dziękuję,
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=1924


Temat: Soczewki płasko-wklęsłe
Mam problem z zadaniem, mam kilka wersji na rozwiązanie,lecz nie wiem który jest dobry...


Zadania jest nastepujace:Mamy do dyspozycji : 2 jednakowe płasko-wklęsłe soczewki szklane. Promień krzywizny powierzchni wklęsłych obydwu soczewek sa takei same r1=r2 = - 14 . Współczynnik załamania światła w materiale soczewek względem powietrza ns=1,56 , w wodzie wzgledem powietrza nw=1.33 .Oblicz:
A-ogniskową soczewek gdy znajdują sie jedna w powietrzu a 2 w wodzie.Jakie to soczewki rozpraszajace czy skupiajace?
b-Na każdą z soczewek umieszczoną w powietrzu pada równoległa wiązka światła . Jedna soczewka zwrócona jest stroną wklesłą ku światłu .Narysuj schematybiegu promieni świetlnych przez każda soczewke.
c-w jakiej odległoosci y od soczewki powstanie obraz przedmiotu o wysokosci h = 10 cm, A ODLEGłOśC PRZEDMIOTU x=20 cm od niej.Przedstaw graficznie jak powstaje obraz przedmiotu przy uzyciu takiej soczewki .Oblicz wysokosc i okresl cechy poowstalego obrazu/
d- z obu soczewek tworzymy układ 2 płaskowklęsłe wklesłymi do siebiew środku woda.Oblicz zdolnosc skupiajaco tego ukladu soczewek wiedzac ze obszar pomiedzy soczewkami zostal wypełniony woda .
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=19364


Temat: [ Średnia] Konstrukcja obrazu
Nie wiem ... W zeszycie mam tylko te trzy konstrukcje. Nie wiem jak i co tłumaczył, nie chodziłam wtedy do szkoły (2 miesiące lezałam w szpitalu).

W zeszycie jest tylko tyle:

1. konstrukcja to obraz w soczewce rozpraszającej - pozorny, prosty, pomniejszony
2. konstrukcja x>2f - rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony
3. konstrukcja x<f - pozorny, prosty, powiększony
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=2911


Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej
W celu wyznaczenia ogniskowej soczewki rozpraszającej złożono ją z soczewką skupiającą o tak dużej zdolności zbierającej że razem tworzą ukłąd optyczny skupiający. Następnie obliczono ogniskową tego ukłądu na podstawie trzech pomiarów położeń zapalonej świeczki i jej obrazów na ekranie (tabela pomiarów). Ogniskowa soczewki skupiającej wynosi f- 5 cm. Wyznacz ogniskową soczewki rozpraszającej.

x (cm)|10|15|20|
y (cm)|29|15|12|


Bardzo proszę o pomoc...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=15088


Temat: Równanie na powiększenie i ogniskową (znaki, minus;plus)
Wg mnie, niepotrzebnie komplikujesz sobie sprawę wprowadzając tyle zmiennych.
Ogólny wzór na równanie soczewki to
I przypadki szczególne:
Jeżeli soczewka jest rozpraszająca, ogniskowa jest ujemna
Jeżeli powstaje obraz po tej samej stronie soczewki co przedmiot, wtedy odległość uznajemy za ujemną.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=8561


Temat: Równanie na powiększenie i ogniskową (znaki, minus;plus)
Oj makcis, ile razy Ci mówiłem o zagmatwanych oznaczeniach i konwencjach oznaczeniowych z 'resnika' ?

Ale od początku:


Powiększenie przyjmuje się za dodatnie i nie ma zabawy z minusami, bo to niepotrzebne!


Pierwszy wzór na ogniskową:

-x jest zawsze dodatnie
-y zależy od ogniskowej
-f jest ujemna dla zwierciadła wypukłego i soczewki rozpraszającej

Jeśli szukasz y dla soczewki rozpraszającej i ułożysz takie równanie:

To musi on wyjść z minusem co będzie znaczyło, że jest to obraz pozorny, czyli taki który powstał po stronie obrazu.

Drugi wzór na ogniskową:

Jest to wzór dla soczewki dwuwypukłej.

Każde odbiegnięcie od "normy" objawia się znakiem minus, czyli np. dla soczewki wypukło-wklęsłej mamy:


Dla wklęsło-wypukłej:


itd.


Ja już tego nie będę Ci pisał, Twoja wola z jakich oznaczeń korzystasz, ale powodzenia na maturze jak użyjesz takie wozry jak Twoje i każdą zmienną będziesz musiał opisać i wytłumaczyć się z minusów...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=8561


Temat: Dwie soczewki
Przedmiot (świecąca strzałka) umieszczono w odległości od soczewki rozpraszającej o ogniskowej .

a) Wyznacz graficznie położenie obrazu i oblicz jego odległość od soczewki. Jakie cechy ma obraz w tym przypadku?

Wyznaczyłam to położenie graficznie. Jest to obraz pozorny, prosty, pomniejszony. Odległość wyliczyłam tak:Nie wiem jak z tym minusem przy f. Podawać go przy wyniku?

b) W odległości za soczewką rozpraszającą umieszczono soczewkę skupiającą o ogniskowej Oblicz odległość obrazu od soczewki skupiającej, traktując obraz utworzony przez soczewkę rozpraszającą jako przedmiot dla soczewki skupiającej.

Tutaj kaplica. Próbowałam narysować tą sytuację, ale z marnym skutkiem. Podpowiedzcie proszę
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=15449


Temat: Odległość obrazu od soczewki rozpraszającej
PRoszę o pomoc:

W odległości 30cm przed soczewką rozpraszającą o ogniskowej -10cm ustawiono przedmiot. W jakiej odległości znajduje się obraz?

Wyszło mi, że:
1/f = 1/x +1/y
1/y = - 1/10 - 1/30
1/y = - 3/30 - 1/30 = - 4/30 = - 2/15
y = - 7,5cm

Tylko, że w odpowiedziach podanych przez nauczycielkę mam odpowiedz - 15cm.
Czy moje rozwiązanie jest dobre?
Od razu dziękuję za pomoc.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=8113STUDIO-PRZEM Logo & Design portal

Designed By Royalty-Free.Org